Torsdag morgen stilte interesserte, lærevillige og entusiastiske utstillere som skal være med på Skolemessen til messeskole. Bredden blant utstillerne på messen er stor og det reflekterte også oppmøte på Otto Treider private gymnas i Oslo sentrum der messeskolen ble holdt.

Stemningen blant utstillerne var god og mange fant tonen allerede på dette arrangementet som i tillegg til messeskole inneholdt informasjon om det praktiske og tekniske rundt det å være utstiller. Dermed fikk de fremmøtte smake på noe av det et messearrangement dreier seg om, nemlig å møte konkurrenter og andre leverandører til samme bransje, utveksle erfaringer og meninger og ikke minst å knytte nye kontakter og utvide sitt nettverk. På messen treffer man «alle» og der dukker ikke minst de besøkende opp også -hver og en bør behandles som en hedersgjest var det enighet om på messeskolen!

Skolemessens utstillere gleder seg og forbereder seg til stolt å vise frem et bredt spekter av spennende produkter og tjenester til alle som jobber i undervisningssektoren 1.-3. november.

Velkommen!