Som utstiller på Skolemessen 2017 vil du treffe alle kategorier av ansatte i skoleverket. Lærere, vaktmestere, SFO-ansatte og skoleledelse vil være til stede. Med andre ord vil alle som har et ord med i laget for skolens drift og innkjøpsprosedyrer være representert på denne store møteplassen. La de besøkende få en god opplevelse i møtet med ditt firma som utstiller på Skolemessen. Det gir en unik anledning til å treffe gode samarbeidspartnere og å knytte viktige nye kontakter.

Utstillerkort

Utstillerkort

Hallkart

Hallkart

Registrer deg som utstiller

Registrer deg som utstiller

Fremdriftsplan og tidsfrister

Fremdriftsplan og tidsfrister

Utstilleroversikt

Utstilleroversikt

Alt du trenger til messen

Alt du trenger til messen

Adkomst og opphold

Adkomst og opphold

Messelogo og materiell

Messelogo og materiell