Finn og noter ønsket standplass i hallkartet og gå deretter til registreringsskjemaet.

 Hallkart

Registreringsskjema

 

Priser:

 • Pris per m2: NOK 1.950 eks m.v.a.
 • Hjørneavgift: NOK 2.500 eks m.v.a.
 • Påmeldingsavgift pr utstiller og medutstiller: NOK 3.500 eks. m.v.a.
 • Pris for oppføring av egen logo i utstillerpresentasjonen (kan velges i påmeldingsskjemaet): NOK 3.000 eks. m.v.a.

Standprisen inkluderer:

 • Hvite vegger
 • Frontdragere
 • Standskilt
 • Oppføring i utstilleroversikt på Skolemessens hjemmeside med ønsket beskrivelse av firma og produkter
 • Oppføring i messekatalog med ønsket beskrivelse av firma og produkter
 • Daglig støvsuging av stand under messedagene
 • Daglig tømming av søppelkasser på stand under messedagene

Betingelser og reglement: