Finn og noter ønsket standplass i hallkartet og gå deretter til registreringsskjemaet.

 Hallkart

Registreringsskjema

 

Priser:

  • Hver stand er priset i hallkartet og er oppgitt i NOK eks. m.v.a. (NOK 1.950 eks m.v.a pr m2)
  • Påmeldingsavgift pr utstiller og medutstiller på NOK 3.500 eks. m.v.a.
  • Pris for oppføring av egen logo i utstillerpresentasjonen (kan velges i påmeldingsskjemaet): NOK 3.000 eks. m.v.a.)

Standprisen inkluderer:

  • Hvite vegger
  • Frontdragere
  • Standskilt
  • Oppføring i utstilleroversikt på Skolemessens hjemmeside med ønsket beskrivelse av firma og produkter
  • Oppføring i messekatalog med ønsket beskrivelse av firma og produkter
  • Daglig støvsuging av stand under messedagene
  • Daglig tømming av søppelkasser på stand under messedagene

Betingelser og reglement: